Dodomku.pl Przedsiębiorstwo Innowacyjne Adam Królikowski https://dodomku.pl/gfx/frontend2.0/dodomku-logo-1.PNG
ul. Jana z Kolna 36 Gdynia 81-351 PL
PL5881981703 info@dodomku.pl
Królikowski Adam male PL adam@krolikowski.pl
Przedsiębiorstwo Innowacyjne Adam Królikowski 100% - Adam Królikowski 5881981703 +48 58 66 007 66

Regulamin promocji na produkty marki HiPP prowadzonej pod nazwą:

"Prezent za zakupy"


§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Akcja promocyjna pod nazwą "Prezent za zakupy" (zwana dalej "Akcją") 1. polega na przekazaniu prezentu gratis do każdego zamówienia, w którym kupiony zostanie produkt marki HiPP w sklepie internetowym pod adresem www.hipp.dodomku.pl. 1. Lista produktów nie objętych promocją zawiera załącznik 1. Po włożeniu do koszyka dowolnego produktu HiPP w koszyku pojawi się aktualna lista produktów, które będą dodane do zamówienia gratis. Z produktów będących gratisem można zrezygnować odznaczają okno wyboru. Okno wyboru jest automatycznie zaznaczone co powoduje automatyczne dodanie prezentu do zamówienia.

2. Organizatorem Akcji jest:
firma HiPP Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 303, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000056644, NIP 526-00-33-068, zwana dalej "Organizatorem".

3. Uczestnikiem Akcji może być każda pełnoletnia osoba, dokonująca zakupu produktów objętych promocją.

4. Akcja prowadzona jest w sklepie internetowym www.hipp.dodomku.pl,

5. Akcja promocyjna odbędzie się w terminie od 21.03.2019 do wyczerpania zapasów.

6. Akcją objęte są wybrane produkty HiPP które są dostępne w sklepie internetowym poza wymienionymi w załączniku 1

7. Akcja nie ma na celu promowania preparatów do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 27 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 136, poz. 914 ze zm.) oraz przedmiotów służących do karmienia piersią.


§ 2
WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI

1. Aby wziąć udział w Akcji, należy w terminie od 21-03-2019 zakupić dowolny produkt HiPP z asortymentu dostępnego w sklepie internetowym www.hipp.dodomku.pl. Promocja nie obejmuje mleka modyfikowanego z zaleceniem wiekowym od urodzenia. Szczegółową listę wykluczonych produktów zawiera załącznik nr 1

a. Po włożeniu do koszyka produktu HiPP objętego promocją prezent zostanie automatycznie dołączony do listy zakupów w koszyku tym samym do zamówienia.

b. Aby zrezygnować z otrzymania prezentu należy go odznaczyć/usunąć z koszyka.

c. Aktualna lista prezentów możliwych do otrzymania zawiera załącznik nr 2.


§ 3
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

1. Organizator odpowiada za dostarczenie produktów zgodnie z zamówieniem.

2. Organizator ponosi odpowiedzialność za treść regulaminu oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji.


§ 4
REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące przebiegu promocji będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej, przesłane listem poleconym na adres firmy Organizatora wskazany w paragrafie 1, punkcie 2. niniejszego Regulaminu lub elektronicznie przez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.hipp.pl. W zgłoszeniu należy umieścić dopisek "Prezent za zakupy"

2. Reklamacje można zgłaszać najpóźniej do 14 dni od dokonania zakupu (w przypadku reklamacji wysłanej pocztą decyduje data stempla pocztowego).

3. W zgłoszeniu reklamacyjnym osoba zgłaszająca reklamację podaje swoje dane osobowe (imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania, telefon kontaktowy) oraz powód zgłoszenia reklamacji.

4. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Przedsiębiorstwo Innowacyjne Adam Królikowski.

5. Za termin rozpatrzenia reklamacji uznaje się termin udzielenia odpowiedzi na reklamację przez Organizatora promocji. W przypadku odpowiedzi na reklamację wysyłanej za pośrednictwem poczty, termin ten oznacza datę nadania przesyłki na poczcie przez Organizatora.


§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnik przystępując do Akcji wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.

2. Regulamin promocji jest dostępny w siedzibie Organizatora promocji (adres podany jest w paragrafie 1, w punkcie 2. Regulaminu) oraz na stronie www.hipp.dodomku.pl

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.Załącznik nr 1Lp Produkt Gramatura Zalecenie wiekowe
1 Mleko początkowe HiPP 1 BIO COMBIOTIK 600 g 600 g od urodz.
2 Mleko początkowe HiPP 1 BIO COMBIOTIK 4 x 600 g - zestaw 4 x 600g od urodz.
3 Mleko początkowe HiPP 1 HA COMBIOTIK 500 g 500 g od urodz.
4 Mleko początkowe HiPP 1 HA COMBIOTIK – 4 x 500 g - zestaw 4 x 500g od urodz.
5 Mleko początkowe HiPP 1 Comfort COMBIOTIK 500 g 500 g od urodz.
6 Mleko początkowe HiPP 1 Comfort COMBIOTIK 4 x 500 g - zestaw 4 x 500g od urodz.
7 Mleko początkowe HiPP 1 Comfort COMBIOTIK 350 g od urodz.
8 Mleko HiPP AR BIO 500 g od urodz.
9 Mleko HiPP AR BIO 4 x 500 g - zestaw 4 x 500 g od urodz.


koszyk z zakupami
zwiń koszyk